1000x1000-1326267771-bioplynova-stanice-v-treboni-ziskala-prestizni-oceneni

Ukončení provozní podpory už po 12 letech?

neděle, 18. listopadu 2018

Ano, i tímto výsledkem může dopadnout proces hodnocení překompenzace u obnovitelného zdroje energie. Vzhledem k celkové roční velikosti podpory spadají do oblasti kontroly překompenzace všechny bioplynové stanice. Základem bude sektorové šetření, z něhož budou vyvozeny další důsledky pro celý obor.

Toto i další témata zahrnuje novelizace zákona o podporovaných zdrojích. Například způsob a míra dotace pro nové zdroje, včetně výroben biomethanu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 222/2016 Sb., je právě v mezirezortním připomínkovém řízení. 

Pokud máte konkrétní náměty a vyjádření k novelizaci, můžete nám je zaslat do 28.11.2018 na adresu info@czba.cz a my je předáme dále.

Materiál včetně příloh naleznete zde.

Ukončení provozní podpory už po 12 letech?  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz