biogas-2919235_640_cSD84vQ.width-800

V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně a odpovědně - budou vyrábět biometan

pondělí, 5. prosince 2022

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při  anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla.

Jenže to není všechno, od příštího roku budou VAK Havlíčkův Brod z bioplynu vyrábět biometan, tedy plyn 100% zaměnitelný se zemním plynem. Biometan bude vtláčen do plynárenské distribuční soustavy, jak je tomu u zemního plynu. Ale postupně…

Z odpadních vod se sedimentací odloučí kal, který je hygienizován teplem z kogenerační jednotky vyrábějící také elektrickou energii. Zahřátí kalu podporuje vývoj bioplynu a tím pádem i stabilizaci - vyhnití. Dochází k vyhnití kalu do té míry, že může být předán do kompostárny, aby se změnil na hnojivo. Pro hygienizaci kalu používají také tepelná čerpadla využívající tepla z odpadních vod. Díky tomu ušetří bioplyn jinak spalovaný v kogenerační jednotce. Potřebnou elektrickou energii doplňují výrobou z fotovoltaické elektrárny o velikosti 0,8 MWp, aby mohli k výrobě biometanu předávat 140 kubíků bioplynu za hodinu. Do plynárenské distribuční soustavy bude následně vtláčeno 75 kubíků biometanu za hodinu.

Výroba biometanu z bioplynu je technologický proces, který ve své nejekologičtější formě spočívá v procesu membránové separace metanu. Polymerové membrány oddělují oxid uhličitý a metan. Pro VAK Havlíčkův Brod technologii výrobny dodává společnost PRODEVAL, lídr v oboru jednotek pro úpravu bioplynu na biometan. Vyrobený biometan bude distribuován plynárenskou soustavou a může být využit pro vytápění v rodinných domech, pro průmyslové účely nebo jako ekologické palivo v dopravě.

„V současné době energetické krize se bioplyn jeví perspektivní energetický zdroj, který může snížit naši energetickou závislost na zemním plynu, což se jeví více než potřebné. V našem případě, tedy membránové separace bioplynu vzniklého vyhníváním čistírenských kalů, se jedná skutečně o 100% obnovitelný a „čistý“ zdroj energie. Je to inovativní projekt, který je v prostředí České republiky zatím zcela průlomovým. Jsme velice rádi, že naším partnerem v tomto projektu je renomovaná společnost PRODEVAL, která má v tomto oboru bohaté zkušenosti. Věřím, že projekt splní všechny očekávané cíle“.

Zbyněk Stejskal, starosta Havlíčkova Brodu dodává: „Projekt výroby biometanu v Havlíčkově Brodě naplňuje budoucí energetickou koncepci rozvoje města s cílem snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti. Vedení našeho města tento projekt maximálně podporuje. Jedná se sice rozsahem o nevelký projekt, ale jako starosta města a zároveň i místopředseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jsem dvojnásob rád, že vzniká právě na území našeho města. Věřím, že bude první vlaštovkou v této oblasti a příkladem pro ostatní“.

Zdroj: tisková zpráva

V ČOV Havlíčkův Brod přemýšlejí cirkulárně a odpovědně - budou vyrábět biometan  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz