V Rakousku se uskuteční zajímavé sympozium o digestátu

čtvrtek, 5. srpna 2010

Stavba velkých bioplynových stanic předznamenává produkci velkého množství digestátu v jednom místě, což naráží na problém logistiky a na omezené aplikační možnosti v blízkém okolí stanice. Z těchto důvodů je žádoucí snaha snižovat množství produkovaného digestátu, případně jej koncetrovat, aby se tak snížila potřeba jeho transportu na větší vzdálenosti. Nejen tato problematika bude předmětem sympozia "Aufbereitung von Gärresten", které proběhne 30. září 2010 v rakouském Tullnu. CzBA Vás srdečně zve.

V Rakousku se uskuteční zajímavé sympozium o diges  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz