oppik-logo

Vyhlášena čtvrtá výzva programu Obnovitelné zdroje energie

úterý, 7. srpna 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. srpna 2018 Výzvu IV programu podpory Obnovitelné zdroje energie (OZE). Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 8. 2018 do 29. 3. 2019. Příjemci podpory budou malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

 

 

Podporované aktivity:

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe 
instalovaného výkonu).

Forma a výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci: 

 • v aktivitě vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 200 mil. Kč,
 • v aktivitě KVET z biomasy, limitně do výše 165 mil. Kč,
 • v aktivitě výtopen z biomasy, limitně do výše 400 mil. Kč,
 • v aktivitě MVE, limitně do výše 165 mil. Kč.

Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

Míra podpory:

V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy: 

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: 

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:              

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy: 

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Celé znění výzvy

 

Vyhlášena čtvrtá výzva programu Obnovitelné zdroje energie | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz