size3-16636860906114-40-mpo

Vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

čtvrtek, 13. července 2023

MPO v návaznosti na schválený zákon č. 165/2012 Sb. a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb. o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo a dneska vyhlásilo 1. výzvu k podání nabídek v aukci na stanovení výše podpory elektřiny z OZE pro rok 2023, a to pro následující kategorie výroben.

  • Výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;
  • Malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;
  • Větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 60 MWe.

První výzva k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2023 je zveřejněna a vyhlášena od 13. 7. 2023, lhůta pro podávání nabídek bude zahájena dne 3. 8. 2023. Příjem nabídek bude ukončen 6. 10.2023.

Informace ke zveřejněným výzvám jsou uvedeny na tomto odkazu.


 

Vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz