PlanET_bild_web_01

Výroba biometanu v Evropě stimuluje technologii anaerobní digesce

čtvrtek, 18. září 2014

MT-Energie, dodavatel bioplynových stanic a technologie zušlechťování bioplynu, staví ve Francii osm Gas-to-Grid projektů. První z nich již začal vtláčet biometan do sítě zemního plynu.

Podle oficiálního prohlášení společnosti za projektem osmi bioplynových stanic stojí skupina zemědělců z oblasti Champagne, kteří se loni rozhodli podnikat v energetice.

Každá z osmi bioplynových stanic je navržena pro zpracování 250 Nm3/h, což odpovídá elektrické kapacitě přibližně 500 kW. První stanice byla uvedena do provozu za méně než měsíc. Podle MT-Energie bude všech osm stanic ročně zásobovat francouzskou síť zemního plynu 10,5 miliony Nm3 biometanu.

Bioplyn je produkován anaerobním rozkladem odpadů ze zemědělské výroby a krycích plodin a následně vyčištěn separačním procesem, který využívá membránové moduly Evonik. Technologii dodává MT-Energie ve spolupráci se svou dceřinou firmou MT-Biomethan.

Specialista na biometan z MT-Energie vysvětlil, proč je nyní průmysl výroby bioplynu stále více poháněn produkcí biometanu, a ne pouze elektrické energie. „Rozhodnout se pro zušlechťování bioplynu na biometan může být výnosnou alternativou k tradičnímu konceptu kogeneračních jednotek, které produkují pouze elektřinu. Některé země, jako třeba Německo, Francie, Spojené království a Itálie, podporují také přínos technologie anaerobní digesce k surovinové samostatnosti. V některých případech, jako u výše uvedených osmi francouzských projektů, není místní elektrická síť vhodná pro připojení bioplynové stanice, zatímco její napojení do sítě zemního plynu je bezproblémové.“

Zástupce MT-Energie také uvedl, že v Německu byla oficiálně uvedena do provozu jejich největší bioplynová stanice s vtláčením biometanu, která byla postavena pro největšího evropského producenta cukru SuedZucker, který sídlí v Lipsku. Ve stanici se zpracovává kukuřice, cukrovarské řízky, vojtěška a GPS. Ročně se ve stanici vyrobí 12,2 milionů m3 bioplynu a jeho energie stačí k zásobení 6 tisíc domácností elektřinou a 2 tisíc domácností teplem.

Zdroj: BioEnergy Insight, 22. července 2014

Výroba biometanu v Evropě stimuluje technologii anaerobní digesce  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz