elektřina-noc

Výroba elektrické energie z OZE v roce 2011

čtvrtek, 9. února 2012

V následujícím článku uvádíme aktuální data týkající se výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V loňském roce vzrostla celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie z 5 886,9 GWh v roce 2010 na 7 821,8 GWh za rok 2011.

Zvýšil se i podíl bioplynu na výrobě elektrické energie z OZE, a to z 10,2% na 11,1% v roce 2011. Celková výroba elektřiny z bioplynu v loňském roce dosahovala 868,2 GWh.

V prosinci 2011 byla dokonce poprvé dosažena měsíční výroba elektřiny z bioplynu přes 90 GWh, konkrétně pak 90,5 GWh.

Pro srovnání, veškeré větrné a sluneční elektrárny v ČR vyrobily ve stejném období jen 100,2 GWh.

Zdroj: Energetický regulační úřad, 2012

 

 

Výroba elektrické energie z OZE v roce 2011  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz