Výroba elektřiny z bioplynu za 1. pololetí 2015

sobota, 3. října 2015

Energetický regulační úřad zveřejnil měsíční statistiky výroby elektrické energie za červen 2015, a tak Vám přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v prvním pololetí roku 2015 (k 30. 6. 2015).

Celková výroba elektrické energie za prvních šest měsíců roku 2015 se oproti stejnému období loňského roku výrazně nelišila a dosáhla 44 239 GWh.

Množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v prvním pololetí 2015 vzrostlo o 9,9 % oproti stejnému období loňského roku. OZE se v červnu tohoto roku podílely na celkové výrobě elektřiny 14,8 % podobně jako v červnu 2015, kdy to bylo 14,5 %. 

Bioplyn se na celkové výrobě energie v červnu podílel 3,4 %. Zemní plyn se na celkové výrobě elektřiny podílel 1,1 %. Podíl bioplynu na celkové výrobě energie z OZE v červnu 2015, stejně jako v červnu loňského roku, dosahoval přibližně 23%.

Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové brutto výrobě energie z OZE v prvním pololetí roku 2015 je graficky znázorněn na obrázku níže.

 

Výroba elektřiny z bioplynu za 1. pololetí 2015  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz