20111201-wettbewerbsfaehigkeit-in-europa,property=bild,bereich=bmwi,sprache=en

Výstupy konference - stabilita a růst evropského trhu s OZE

pondělí, 12. března 2012

Evropská komise ukončila veřejné projednávání, které se věnovalo Strategii pro obnovitelné zdroje energie a jejím cílům ve střednědobém horizontu – do konce roku 2030.

Evropská bioplynová asociace (EBA), jako jeden ze zainteresovaných subjektů a zástupců OZE, přispěla k celkové diskuzi a dnes byly v Bruselu prezentovány výsledky těchto jednání. Přinášíme Vám několik významných výsledků těchto konzultací.

Obecné cíle

Měly by být stanoveny povinné cíle pro OZE do roku 2020 na úrovni EU nebo kombinace EU a jednotlivých sektorů.

 

Finanční podpora

Asi 60% zainteresovaných objektů není pro režim podpory stanovený EU.

Integrace sítě

Co se týká integrace větrné a solární energie, za nejdůležitější opatření je považováno: zvýšení dostupnosti v reakci na poptávku, urychlení rozvoje infrastruktury a propojení, schopnost producentů energie nabídnout vyrovnávací služby provozovateli přenosových soustav.

Doprava, vytápění a chlazení

Podle zúčastněných stran jsou hlavními překážkami pro splnění cílů pro OZE po roce 2020 v tomto pořadí: náklady/nedostatečná finanční podpora, nedostatečná informovanost, stavební předpisy.

Udržitelný rozvoj

Kritéria by měla platit jak pro OZE, tak pro fosilní paliva.

Spolupráce

Měla by být posílena spolupráce se „třetími“ zeměmi, především se středomořskými státy, jihovýchodní Evropou a s Norskem.

Vývoj technologií

Pro vývoj technologií je naprosto nezbytná výkonnost dané technologie a její konkurenceschopnost v oblasti nákladů; systémová integrace, průmyslová výroba a dodavatelský řetězec.

Další informace získáte zde.

Výstupy konference - stabilita a růst evropského t  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz