logo-ef-jcu-cb12_denik-1024_res

Výzva k účasti v průzkumu mezi provozovateli BPS

pondělí, 18. února 2013

Studentka Jihočeské univerzity se na nás obrátila s dotazem v rámci své diplomové práce. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavý průzkum, jehož výsledky by mohly zajímat širokou odbornou veřejnost, rádi bychom tímto požádali provozovatele bioplynových stanic o součinnost.

Stručný a anonymní dotazník se zaměřuje na důsledky nové právní úpravy zákona 165/2012 Sb. Data z tohoto dotazníku budou využita pro účely diplomové práce (nikoli pro komerční účely). 

On-line dotazník

Kontakt: Veronika Průková, studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
e-mail: prukova@seznam.cz

Výzva k účasti v průzkumu mezi provozovateli BPS  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz