EFG_Educa (2)

Vzdělávací organizace EFG Educa rozšiřuje svůj program o environmentální semináře pro střední školy

čtvrtek, 22. února 2024

Vzdělávací společnost EFG Educa, která už více než dva roky poskytuje semináře pro základní školy, stravovací školní zařízení i dětské tábory, nabízí nově také environmentální výuku pro střední školy. Nový koncept představila 24. ledna pedagogům na největším veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Cílem je poskytnout studentům ucelený pohled na potenciál třídění odpadních surovin jako jsou kuchyňské zbytky z domácností, škol nebo restaurací. Ty je možné namísto skládkování využívat jako obnovitelný zdroj a zpracovávat je na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo.

Češi nedostatečně třídí zbytky z kuchyní a zbytečně je odkládají na skládky. Kvůli tomu na nich u nás končí téměř polovina tzv. komunálu, a to standardně bez jakéhokoli dalšího využití. Většinu odpadu, včetně nejvýraznější biologicky rozložitelné složky, lze přitom efektivně a ekologicky recyklovat. Na to se snaží poukázat společnost EFG Educa ve školách i na letních dětských táborech v různých regionech České republiky.

„Máme radost, že EFG Educa za necelé dva roky od spuštění pilotní verze poskytuje již několik vzdělávacích programů. Jejich úspěch nám umožnil rozšířit nabídku na střední školy a gymnázia. Tu jsme počátkem roku představili středoškolským učitelům na veletrhu Gaudeamus v Praze. Semináře pro střední školy jsou vždy vedeny lektorem a odborníkem z praxe energetického provozu založeného na obnovitelných zdrojích. Díky tomu mají studenti možnost se ještě lépe seznámit s tím, kolik energie se skrývá v surovině běžně vnímané jako odpadní a jak se dá využít, pokud se s ní vhodně naloží,“ uvádí projektová manažerka EFG Educa Daniela Dušková. 

Celým vzdělávacím programem provázejí „EKOhrdinové“, kteří ukazují žákům cestu k lepší budoucnosti. Zároveň zajišťují zábavnou formu výuky, jež je přizpůsobena věku posluchačů, a podněcují k otevřené diskusi nad změnou chování směrem k udržitelnému rozvoji. Program dvouhodinových interaktivních přednášek je přitom vždy sestaven tak, aby žáky základních a středních škol informoval o problematice odpadového hospodářství a jeho vlivu na životní prostředí. V neposlední řadě lektoři EFG Educa se žáky a studenty debatují o důležitosti recyklace odpadů a o jejich využití v energetice.

 „Pořádání přednášek na téma odpad z potravin ve školní jídelně vnímáme jako velmi potřebné pro žáky již od nižšího školního věku. Byli jsme proto rádi za vzdělávací program EFG Educa, který byl pro naše studenty precizně připraven. Žáci v pracovních sešitech plnili úkoly, které jim ukázaly potravinový odpad z nové perspektivy. Závěrečná soutěž dokonale uzavřela téměř dvouhodinovou přednášku, ze které všichni odcházeli s myšlenkou, že s potravinovým odpadem lze zacházet i tak, aby byl dále užitečný,“ říká k semináři Petra Majerová, ředitelka 11. Školní jídelny Plzeň.

Organizace EFG Educa zaměřující se na problematiku třídění odpadů a životního prostředí spustila své vzdělávací programy 1. září 2022. Jejich součástí je také možnost exkurze do odpadářské stanice v Rapotíně, která jako jedna z mála v republice zpracovává biologicky rozložitelný odpad na biometan a elektrickou a tepelnou energii.

Za účast ve vzdělávacím programu jsou školy oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti. Projekt doplňují internetové stránky efg-educa.cz a instagramový účet, které přináší učitelům i žákům edukativní články, tipy a zajímavosti z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje.

Vzdělávací organizace EFG Educa rozšiřuje svůj program o environmentální semináře pro střední školy  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz