Vznik technologické agentury ČR a nový dotační titul

pondělí, 8. března 2010

V souvislosti se vznikem Technologické agentury ČR, jejíž hlavní úlohou a zaměřením je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR, bude v březnu 2010 vyhlášena první výzva programu ALFA s počátkem financování úspěšných projektů v lednu 2011.

Program ALFA je tematicky rozdělen do tří podprogramů: 

  •    Progresivní technologie, materiály a systémy
  •     Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
  •    Udržitelný rozvoj dopravy

V roce 2011 bude mezi projekty, které úspěšně projdou veřejnou soutěží, rozdělena veřejná podpora v celkové výši 817 milionů Kč.

Související odkazy:

Vznik technologické agentury ČR a nový dotační tit  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz