f05f02c94cd9f625de546b18d45d5b79_g

Weltec Biopower buduje novou bioplynovou rafinérii

pondělí, 19. března 2012

Weltec Biopower začal výstavbu jedné z největších německých bioplynových rafinérií. Bude stát ve městě Arneburg, okres Stendal v Sasku – Anhaltsku.

K roční produkci asi 6 milionů m3 biometanu (více než 700 m3/h) bude stanice využívat čtyři fermentory, šest skladovacích nádrží na digestát a jeden rezervoár na kapaliny. Biometan bude vtláčen do rozvodné sítě zemního plynu.

„Tato rafinérie na výrobu bioplynu, která začne dodávat biometan v prosinci 2012, vytvoří 10 stálých a 2 tréninkové pracovní pozice“, řekl Jens Albartus, ředitel společnosti Weltec.

Nová stanice bude stát na místě o rozloze 6 ha a bude na ní zpracováván materiál ze 30 farem, na kterých bude také následně využit vyprodukovaný digestát. Farmy se nacházejí v okruhu asi 14,5 km. 

K úpravě bioplynu na biometan bude využito technologie aminové vypírky. Vyrobený biometan pokryje spotřebu elektrické energie a tepla pro 5 000 domácností. Společnost Weltec je však pouze dodavatelem stavby bioplynové stanice. Investorem v této oblasti, která se může pyšnit jednou z nejlepších a technicky nejvyspělejších infrastruktur, je společnost Nordmethan Produktion Arneburg. Na nové bioplynové rafinérii vznikne 10 nových pracovních míst. 

Zdroj: Bioenergy Insight

Weltec Biopower buduje novou bioplynovou rafinérii  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz