Navistar-Joins-Forces-with-Clean-Energy-Fuels

Zajímavé příležitosti pro bioplynové stanice i jejich vlastníky

čtvrtek, 30. listopadu 2017

Na Českou bioplynovou asociaci se v poslední době obrací různé subjekty se svými nabídkami a poptávkami, případně žádostí o pomoc. Rýsuje se zde proto řada příležitostí, které by mohly být zejména pro některé bioplynové stanice a jejich vlastníky zajímavé.

Velká slovenská dopravní firma chystá jak v SR, tak v České republice s podporou EU projekt výstavby plnicích stanic LNG, tedy zkapalněného zemního plynu. Postupně (v řádu jednoho či dvou let) by však chtěla nahradit na vstupu zemní plyn biomethanem. Nabízí tak vhodným bioplynovým stanicím (minimálně 1 MWel.) přechod od kogenerace a výroby elektřiny na čištění a zkapalňování biomethanu s tím, že investice do potřebného zařízení uhradí a bude garantovat odběr bioplynu minimálně po dobu 20 let. CzBA začala jednat s Energetickým regulačním úřadem o myšlence zachovat původní provozní podporu na přibližně stejné úrovni i při přechodu na výrobu biomethanu, pokud bude využit inovativním způsobem – například právě jako bioLNG nebo pro technologii Power-To-Gas.

Dalším námětem ke spolupráci je projekt přímého odkupu elektřiny do výroby umístěné v areálu BPS (nebo v jeho těsné blízkosti). Skupina investorů, která takto začíná realizovat svůj první záměr, má zájem o rozšíření i na jiné BPS či obnovitelné zdroje energie obecně, kde se dohodne na dlouhodobých smlouvách . Vlastní výroba je relativně nenáročná na zastavěnou plochu, celý záměr vhodný zejména pro největší BPS.

Poslední kategorií nabídek jsou prodávané bioplynové stanice. Oslovili nás postupně dva poradci, kteří prodávají bioplynové stanice na Slovensku. Jedna je ekonomicky v poměrně přijatelném stavu, druhá má potíže jak s ekonomikou, tak se zajištěním provozu (jedná se o přesmlouvání dodavatelů). Jsme si vědomi složité situace pro obnovitelné zdroje ve Slovenské republice a nedoporučovali bychom tuto investici nikomu, kdo v daném prostředí již nepodniká. Pro účastníka lokálního trhu to však může být určitá šance. Také v České republice se chystá prodej bioplynové stanice, která je aktuálně v ekonomických potížích, ovšem zde je naděje stabilizace provozu velmi vysoká. 

Prosíme zájemce o kterýkoli z uvedených námětů, aby nás kontaktovali pro získání více informací e-mailem (jan.matejka@czba.cz).

Zajímavé příležitosti pro bioplynové stanice i jejich vlastníky  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz