Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měnit

pondělí, 2. listopadu 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá významnou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. a svolalo k tomuto tématu na úterý 3.11.2009 širokou pracovní skupinu, jíž se zúčastnili zástupci ministerstev a úřadů (např. MŽP, MZe, ERÚ) i oborové organizace včetně CzBA. Záměrem činnosti skupiny v nadcházejících měsících je zapracovat do zákona aktuální evropskou směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a rozšířit podporu i na využití dalších energií, nejen elektrické. Práce jsou zatím na počátku a řeší se především principiální záležitosti. CzBA v jednáních aktivně vystupuje a bude prosazovat přímou podporu biomethanu na stejné úrovni jako u elektřiny.

Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měn  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz