Zapojte se do průzkumu oboru s projektem BiogasIN

Zapojte se do průzkumu oboru s projektem BiogasIN

středa, 22. prosince 2010

Mezinárodní projekt „BiogasIN”, podporovaný v programu „Intelligent Energy Europe”, jehož cílem je účinně zlepšit podmínky pro instalaci nových zařízení na výrobu bioplynu v 7-mi zemích východní Evropy (Bulharsku, Chorvatsku, České Republice, Řecku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovinsku), a jehož odpovědným zástupcem pro ČR je Česká bioplynová organizace, zahajuje dotazníkové šetření v následujících 3 oblastech:

 1. Schvalovací řízení pro rozvoj bioplynu v ČR
  Dotazník ke stažení (MS Word)
 2. Financování bioplynových projektů v ČR - dotazník pro finanční organizace
  Tento průzkum je cílen přímo na finanční instituce, jeho výsledky budou využity pro zdokonalení, zjednodušení, zrychlení a propagaci možností financování bioplynových projektů
  Dotazník ke stažení (MS Word)
 3. Průzkum postupů při financování bioplynových projektů v ČR - dotazník pro investory
  Tento průzkum je naopak zaměřen na investory bioplynových zařízení, současné, i budoucí, rovněž s cílem zefektivnit a zjednodušit stávající finanční postupy a zkušenosti v této oblasti.
  Dotazník ke stažení (MS Word)

Jednoduchost a transparentnost povolovacích procesů i finančních postupů je důležitým předpokladem pro realizaci nových bioplynových projektů. Tyto průzkumy se zaměřují na současné, i budoucí provozovatele a projektanty bioplynových stanic, a zároveň i na finanční instituce (banky), které mohou poskytnout potřebné zdroje pro spoluúčast investorů. Výsledky těchto průzkumů pak budou prezentovány účastníkům schvalovacích procesů a dalším odpovědným aktérům podílejícím se na realizaci bioplynových projektů a dále využity při dalším plánování rozvoje bioplynu v ČR.

Vyplnění jednotlivých dotazníků Vám zabere jen 5 minut.

Vyplněné dotazníky zašlete laskavě do 30. ledna 2011 e-mailem / poštou na naši adresu:

Česká bioplynová asociace, o.s.
Ing. Jan Matějka
Na Zlaté Stoce 1619,
CZ-37005, České Budějovice

nebo
E-mail: jan.matejka@czba.cz

Zapojte se do průzkumu oboru s projektem BiogasIN | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz