skenování0007

Zemřel prof. Michal Dohányos

úterý, 2. listopadu 2021

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., se narodil v maďarské Békéscsabě v roce 1937. Od roku 1962, kdy vystudoval obor technologie vody na Fakultě technologie ochrany prostředí (dříve Fakulta technologie paliv a vody) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, byl jeho profesní život spojen s touto institucí. Od roku 1966 působil jako odborný asistent a vědecký pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí (dříve katedra technologie vody). V roce 1992 byl jmenován docentem a v roce 1994 profesorem pro obor technologie vody.

Byl spoluzakladatelem anaerobie u nás a mezinárodně respektovanou osobností v oblasti anaerobního čištění odpadních vod a anaerobního zpracování biologických odpadů. Této problematice se věnoval v mnoha odborných publikacích nejen v českých, ale i v prestižních zahraničních časopisech. Byl dlouholetým členem CzBA a předsedou odborné skupiny Kaly a odpady v rámci CzWA, u jejichž zrodu stál, a také členem výkonné rady IWA Specialist Group on Anaerobic Digestion. Byl rovněž členem prestižního Klubu českých hlav a řady dalších významných českých i mezinárodních odborných společností. Podílel se velmi významným způsobem na založení a udržení tradice pořádání třeboňské konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, jejímž byl až do poslední chvíle odborným garantem.

Čest jeho památce!

Zemřel prof. Michal Dohányos  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz