Změna způsobu hlášení poplatku za znečišťování ovzduší

Změna způsobu hlášení poplatku za znečišťování ovzduší

sobota, 30. října 2010

Od 1.1. 2011 mají všichni provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší, tedy i provozovatelé bioplynových stanic, povinnost podávat hlášení poplatku za znečišťování ovzduší a souhrnnou provozní evidenci výhradně elektronicky, prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí). Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně nový systém hlášení, doporučujeme účast na sérii školení, které pořádá CENIA ve všech krajských městech.

Změna způsobu hlášení poplatku za znečišťování ovz  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz