Optima7 bio

Analyzátory pro bioplynové stanice

Při výrobě, rozvodu a využití bioplynu, biometanu a dalších plynných paliv z obnovitelných zdrojů energie je nezbytné co možná nejpřesněji znát složení těchto plynů. K jeho zjišťování se v praxi využívají různé typy analyzátorů, ať již přenosných či stacionárních. Německá společnost MRU GmbH již více něž třicet let vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává špičkové měřicí přístroje, zejména pro analýzu spalin ale i dalších plynů.

Přenosné přístroje společnosti MRU lze s výhodou použít pro měření složení bioplynu, zejména koncentrace O2, CH4, CO2, případně H2S, ale zároveň i pro analýzu spalin, tedy pro měření O2, CO, NO, a NO2. Servisní technik tak pro seřízení motorů, kotlů a dalších spalovacích zařízení spalujících různá plynná paliva může použít jediný přenosný analyzátor, kterým lze navíc měřit i další údaje jako je tlak či teplota plynu, průtok, detekce úniku a další.

Německý výrobce dodává také stacionární analyzátory, které jsou trvale instalovány v bioplynových stanicích, skládkách komunálního odpadu, čističkách odpadních vod a dalších zdrojích. Takové přístroje pak pomáhají řídit a optimalizovat celý technologický proces. Naměřené hodnoty jsou ukládány do interní paměti a zároveň mohou být průběžně odesílány buď lokálně v rámci provozovny nebo i pomocí dálkového přístupu po internetu. Každý přístroj je vyroben na míru konkrétní technologii, místním podmínkám a požadavkům zákazníka. Před vlastní realizací jsou důkladně zvážena všechna hlediska, typ technologie, požadované měřené veličiny, teplota, tlak, složení a čistota plynu. Důležité je také místo instalace, zda bude přístroj umístěn ve vnitřním nebo venkovním prostředí, v bezpečné zóně či zóně s nebezpečím výbuchu, v jaké vzdálenosti od místa odběru a další. 

Pro více informací a individuální nabídky může zákazník kontaktovat buď přímo výrobce na jejich webových stránkách www.mru.de, případně výhradního partnera pro Českou republiku, společnost MRU s.r.o., a to na stránkách www.mru.cz.

Ke stažení:

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Analyzátory pro bioplynové stanice  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz