ČR: Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a třetí workshop REGATRACE

Nejdůležitější novinkou v oblasti výroby a využití biometanu v České republice je skutečnost, že letos v září vláda schválila novelu Zákona o podporovaných zdrojích energie a 27. září 2021 ji podepsal prezident. Důvodem novelizace byla implementace Evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II). Novela zavádí provozní podporu biometanu formou Zeleného bonusu a také Záruky původu na biometan, vodík a teplo z OZE. Zákon bude účinný od 1. ledna 2022 a v současné době se pracuje na souvisejících prováděcích právních předpisech. Novelizovaný zákon musí notifikovat EU, aktuálně je v prenotifikační fázi. Národní registr záruk původu biometanu bude mít v gesci OTE, a.s. (Operátor trhu s energií, který v současné době provozuje Národní registr ZP elektřiny).

Třetí workshop projektu REGATRACE s českými zástupci proběhl online 7. října 2021 v rámci tradiční konference Výstavba a provoz bioplynových stanic, které se dlouhodobě účastní velké množství a široké spektrum zainteresovaných stran z celého oboru výroby a využití bioplynu v České republice a na Slovensku. Workshop byl zaměřen na představení tuzemských podmínek pro rozvoj udržitelného trhu s biometanem a zabýval se především výše zmíněnou novelizací legislativy z různých úhlů pohledu. Workshop seznámil účastníky s budoucími podmínkami provozu biometanových stanic a s budoucími trendy ve využívání udržitelných substrátů, využití digestátu, využití biometanu v dopravě a problematikou Záruk původu a emisních povolenek, a také s budoucími trendy na energetickém trhu. Během závěrečné diskuse byl dokončen a schválen návrh potřebných kroků ke tvorbě národního registru obnovitelných plynů.

Novinky z dalších zemí:

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
ČR: Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a třetí workshop REGATRACE  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz