Designová studie a technická specifikace pro dashboard a obchodní platformu dokončena

Tři související projektové úkoly (2.5, 2.6 a 2.7) vyústily ve společný dokumentační balíček s pokyny umožňujícími provést výběrové řízení na IT služby potřebné k navázání aktivního obchodu na evropském trhu s obnovitelným plynem.

Zatímco zpráva D2.5 Guidelines for Tender Process of IT-services (publikovaná v listopadu 2020) popisuje organizační a technické aspekty výběrového řízení na IT služby, zpráva D2.6 Design Study and Technical Specification for Dashboard and Trading Platform (která byla zveřejněna v listopadu 2021) navazuje s podrobnými technickými požadavky na nezbytné IT služby, konkrétně na funkci Dashboard a evropskou Obchodní platformu.

Projekt REGATRACE, a zejména tato zpráva, se obrací na Evropskou komisi a organizace zapojené do integrace obnovitelného plynu do evropského energetického trhu a na vytvoření a provozování celoevropské IT infrastruktury pro obchodování s obnovitelnými (a udržitelnými) hodnotami obnovitelných plynů. Projekt tak podpoří dosažení svého cíle uvedeného ve svém názvu, a to popsáním kroků pro zřízení Centra pro obchod s obnovitelnými plyny v Evropě.

Hlavní pilíře evropského trhu s obnovitelným plynem představují národní organizace (registry obnovitelných plynů a vydávající orgány), které je třeba zřídit ve všech evropských členských státech. Evropský systém může propojit tyto vnitrostátní registry a příslušné trhy s obnovitelným plynem tím, že umožní přeshraniční převod vlastnictví certifikátů obnovitelných plynů. Kromě těchto hlavních pilířů umožňuje webový Dashboard a Obchodní platforma výrobcům, spotřebitelům a obchodníkům s obnovitelným plynem navázat kontakt, komunikovat spolu a dohodnout se na obchodních transakcích.

Cílem Dashboardu je umožnit účastníkům trhu zadávat požadavky na nákup a prodej certifikátů obnovitelného plynu, nepředpokládá se však žádný převod vlastnictví. Tento proces bude veden prostřednictvím Obchodní platformy, která je ve zprávě navržena jako obchodní centrum umožňující převod vlastnictví, a proto musí mít rozhraní s IT infrastrukturou národních registrů, které jsou držiteli certifikátů obnovitelných plynů (s podporou zprostředkovatele, např. přenosová platforma/ hub).

V praxi nicméně vývoj v oblasti zřizování národních organizací a úsilí o harmonizaci stále progresivně pokračuje. To neumožňuje přesnou definici a specifikaci požadavků na implementaci nezbytných IT systémů.

Tato zpráva proto poskytuje široký přehled a hluboký vhled do technického nastavení a specifikací evropského Dashboardu a Obchodní platformy pro obnovitelné plyny. Jsou popsány definice a možnosti podnikových procesů, které pokrývají organizační a technické úrovně pro implementaci v různých aspektech funkcí Trading a Dashboard. Neutrálním způsobem jsou zakomponovány zkušenosti a know-how projektového týmu a výsledky provedených rozhovorů s odborníky na energetický trh a IT odborníky.

Bylo analyzováno pět různých obchodních řešení pro energetické produkty. Dvě z analyzovaných platforem se konkrétně zabývaly certifikáty obnovitelných plynů. Obě platformy byly vyvinuty pro soukromý sektor a zaměřovaly se především na národní trhy. Obě platformy během období projektu ukončily činnost, protože jejich likvidita byla příliš nízká na to, aby bylo možné systémy dále udržovat. To potvrzuje přístup autorů nabídnout širokou, ale také hloubkovou analýzu požadavků, a poskytnout širokou škálu možností budoucí implementace Obchodní platformy, přičemž nejlepší možnost je zatím v nedohlednu.

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Designová studie a technická specifikace pro dashboard a obchodní platformu dokončena  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz