Druhý participativní workshop k definování plánu pro biometan ve Španělsku

Druhý workshop REGATRACE „Roadmap“ zorganizovala společnost AEBIG ve spolupráci s projektem REGATRACE na druhém on-line setkáních v říjnu 2021.

Workshopu se zúčastnilo téměř 20 různých klíčových zainteresovaných stran z oboru výroby a využití biometanu ve Španělsku: obchodníci a investoři (jako AXPO, BP, CEPSA, ENGIE, NATURGY RENEWABLES, REDEXIS, REPSOL a SUMA CAPITAL), příslušné národní asociace a technologická centra (jako AEAS, AINIA , CIEMAT, FGER, IMDEA a SEDIGAS), nezávislí odborníci (jako Fernando Suarez, Jorge Tinas a Xavier Flotats) a vládní zástupci Ministerstva ekologického přechodu a demografické výzvy a Ministerstva zemědělství, rybolovu a potravin.

Cíle workshopu byly:

Úvod – návrh vize:

 • Konceptualizace přínosu biometanu jako řešení pro soulad s evropskými směrnicemi, včetně jeho přínosu pro oběhové hospodářství.

Výchozí bod – návrh vize:

 • V současné době jsou ve Španělsku 3 aktivní stanice vtláčející biometan do plynárenské sítě. Nadcházející roky budou důležité pro rozvoj španělského odvětví biometanu.

Cíle – návrh vize:

 • Diskuse a konsolidace návrhu vize REGATRACE Roadmap pro Španělsko: referenční dokument.

Výsledky – návrh vize

 • Vytvořit přiměřeně stabilní regulační rámec, včetně upřesnění využití digestátu jako biohnojiva.
 • Stanovit rostoucí roční cíle se zaměřením na rozsah komercializace pro konečnou spotřebu.
 • Určit skutečný potenciál produkce biometanu.
 • Určit využití biometanu, upřednostnit demokratizaci využívání obnovitelného plynu pro všechna odvětví (domácí, komerční, průmyslový, v dopravě,…).
 • Určit skutečný potenciál pro produkci biometanu: všechny relevantní suroviny jako zdroje, včetně následných plodin.
 • Zlepšení ziskovosti bioplynu + infrastruktury upgradingového zařízení.
 • Urychleně zavést systém záruk původu biometanu, včetně informací o plnění kritérií udržitelnosti a snižování emisí skleníkových plynů v procesu získávání bioplynu tam, kde je to vhodné.
 • Vyjasnit výpočet snížení emisí skleníkových plynů: na základě průvodce RED II Evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
 • Zjednodušit administrativní zátěž projektů: upřesnění zefektivnění a zkrácení reakčních časů ze strany správních orgánů při vyřizování oprávnění a povolení.
 • Zaměřit se na „strategickou autonomii“ jako zdroj obnovitelné energie, který zajišťuje distribuovanou výrobu a národní bezpečnost dodávek.
 • Uvolnit kapacitu pro přídavky organiky do půd: pro větší právní jistotu by měl být vyjasněn právní režim stavu, kdy digestát přestává být odpadem.

Více informací

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Druhý participativní workshop k definování plánu pro biometan ve Španělsku | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz