IMG_2481-A2016

EASY FM s.r.o. - systém pro správu majetku

Náš systém SW KLID pro správu majetku významně chrání organizace před náročnou legislativou a stává se jedním ze základních kamenů ochrany majitelů firem a odpovědných zaměstnanců před trestně právní odpovědností. Společnostem nenabízíme jen systém pro správu majetku, nabízíme jim hlavně cestu, jak získat KLID.

Každý vedoucí zaměstnanec organizace a odpovědný zaměstnanec za správu majetku nesou ze zákona subjektivní a objektivní odpovědnost, která je v podstatě nepřenositelná na jakýkoliv externí subjekt. Při neplnění legislativních povinností a případných následných problémech jsou tito zaměstnanci za tuto oblast trestně odpovědní. V mnoha případech tedy nesou trestní odpovědnost za oblast, které nemohou ze své odbornosti rozumět a v praxi ji zajišťují externí dodavatelé. Skutečnost že za pochybení externího dodavatele může být pravomocně a nepodmíněně odsouzen statutární představitel organizace, vedoucí pracovník nebo odpovědný zaměstnanec je alarmující a považujeme tedy za naprosto nezbytné uvedeným zaměstnancům kvalifikaci v této oblasti významně zvýšit a pomoci nastavit vnitřní mechanismy podniku tak, aby každý získal KLID.

Posbírali jsem zkušenosti z různorodých oborů od podniků v oblastech výroby, hotelnictví, školství, skladování, potravinářství, zemědělství a samozřejmě od provozovatelů bioplynových stanic. A potvrzuje se jedno - jednoduchost, rychlost, efektivita a nízká cena je hlavním přínosem našeho informačního systému SW KLID.

www.easyfm.cz

EASY FM s.r.o. - systém pro správu majetku  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz