Implementační akční plán

Česká bioplynová asociace zveřejnila svůj Implementační akční plán (IAP), jeden ze dvou zásadních dokumentů technologické platformy Bioplyn. IAP navazuje na Strategickou výzkumnou agendu a rozpracovává jednotlivé specifické cíle do konkrétních projektů, příležitostí a návrhů opatření, která jsou pro dosažení stanovených výsledků nutná. Zároveň konkrétně odhaduje výzkumný a inovační potenciál v dílčích oblastech oboru. Na tvorbě IAP se podílel od poloviny loňského roku expertní tým CzBA spolu se všemi dalšími odborníky, kteří o zapojení do tohoto procesu projevili zájem.

Finální verze IAP je ke stažení zde

Implementační akční plán  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz