John Deere HarvestLab 3000 a jeho umístění na řezačce. Umožňuje získávat data o sušině a kvalitě sklízené hmoty. Lze pak například automaticky upravovat délku řezanky, dávkovat konzervant dle obsahu sušiny či získávat informace od ADF, NDF, N-látkách, škr
Stejně jako na řezačce umožňuje HarvestLab získávat data o sušině a kvalitě sklízené hmoty a v tomto případě navíc i data o již zfermentované kukuřičné siláži či senáži. Získáváte tak informace o obsahu sušiny či o ADF, NDF, N-látkách, škrobu či cukrech.
Umístěním NIR senzoru HarvestLab3000 na aplikační cisternu umožňuje měření obsahu sušiny, N, NH4, P2O5 a K2O a v reálném čase dodržovat požadovanou dávku. Ta se mění pomocí změny rychlosti aplikační soupravy při konstantním průtoku materiálu nebo změnou d

Jak pomůže NIRs HarvestLab 3000 Vaší farmě?

Společnost John Deere vyvinula HarvestLab ve spolupráci s firmou Carl Zeiss před více než 10 lety. Od té doby byla představena již jeho druhá generace, která nyní úspěšně brázdí česká pole u více než 30 zákazníků. A jaké ovoce zařízení 3v1 našim farmářům nese?

HarvestLab 3000 na řezačce

Při umístění na sklízecí řezačce je jeho přínos zejména při snímání sušiny a automatickém nastavení délky řezanky nebo aplikaci konzervantů v závislosti na sušině. Přesnost měření sušiny je +/- 1 %. Mimo to dokáže v závislosti na sklízené plodině snímat hodnoty jako ADV, NDV, škroby, N-látky, cukry, popeloviny a další. Tyto údaje mají farmáři k dispozici ihned, v reálném čase, v mobilní aplikaci MyOperations jakmile se řezačka rozjede, popřípadě na portále MyJohnDeere.com, samozřejmě vše v češtině.

John Deere HarvestLab 3000 a jeho umístění na řezačce. Umožňuje získávat data o sušině a kvalitě sklízené hmoty. Lze pak například automaticky upravovat délku řezanky, dávkovat konzervant dle obsahu sušiny či získávat informace od ADF, NDF, N-látkách, škrobu či cukrech.

HarvestLab 3000 ve stáji

Při doplnění HarvestLabu o otočný stůl si mohou farmáři nasimulovat takový pohyb materiálu, jako je ve sklízecí řezačce. HarvestLab tak přináší možnost měření 24/7 s výsledky do pár minut a se stejnými hodnotami, jaké jsou při umístění na sklízecí řezačce. A to jak u krmení z jámy nebo čerstvého materiálu před sklizní pro její přesnější plánování. Napájení z 12V zásuvky automobilu předurčuje toto zařízení opravdu jako mobilní a zároveň jednoduché díky jeho snadnému připojení přes síťový kabel k počítači. Někteří naši farmáři mohou poreferovat, jak výrazně se mění sušina ve žlabu při změně počasí.

Stejně jako na řezačce umožňuje HarvestLab získávat data o sušině a kvalitě sklízené hmoty a v tomto případě navíc i data o již zfermentované kukuřičné siláži či senáži. Získáváte tak informace o obsahu sušiny či o ADF, NDF, N-látkách, škrobu či cukrech.

HarvestLab 3000 při aplikaci kejdy nebo digestátu

Při umístění stejného zařízení na aplikační cisternu získáváte přesnost aplikace živin z kejdy nebo z digestátu, kterou znáte z rozmetadla průmyslových hnojiv. Pryč jsou doby, kdy aplikujete m3 na hektar. Jednoduše nastavíte požadované množství živin (N, P, K) na hektar a zařízení se postará o co nejpřesnější aplikaci automatickou úpravou dávky m3/ha, aby v každém m2 bylo požadované množství živin. Samozřejmostí je zaznamenávání dávky do mapy a její možný přenos do portálu MyJohnDeere.com.

Umístěním NIR senzoru HarvestLab3000 na aplikační cisternu umožňuje měření obsahu sušiny, N, NH4, P2O5 a K2O a v reálném čase dodržovat požadovanou dávku. Ta se mění pomocí změny rychlosti aplikační soupravy při konstantním průtoku materiálu nebo změnou dávky na čerpadle cisterny. Aplikace pak nemusí být prováděna podle objemu, ale lze již dávkovat přesnou dávku požadovaných živin na plochu. S využitím předpisových map pak můžeme lépe reagovat na potenciály jednotlivých míst na pozemcích. Data o živinách se taktéž dokumentují a mohou být poté zdrojem pro další analýzy i pro automatizovanou evidenci a určení bilance živin.

Přesná aplikace kejdy na základě předpisové mapy podle výnosového potenciálu proběhla na pozemku 9606/1 společnosti AGRA ŘISUTY s.r.o. s předváděcí soupravou firmy STROM Praha a.s. a CRS Marketing s.r.o. John Deere 7R290 a Annaburger s NIR senzorem HarvestLab3000 koncem srpna 2020. Dávka byla řízena změnou rychlosti soupravy podle předpisové mapy pro aplikaci dusíku od 50 do 70 kg/ha. Aplikace byla provedena kejdou ze dvou jímek, kdy rozdíl můžeme jasně pozorovat na datech ve spodní části pozemku – i přes zachování stejné dávky dusíku se obsah živin draslíku a fosforu výrazně zvýšil při nižší objemové dávce. Výsledná aplikace s přesností na 91% na celém pozemku ukazuje, že s pomocí využití NIR senzoru je možná i aplikace statkovými hnojivy s ohledem na bilanční hospodaření nejen s dusíkem.


 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Jak pomůže NIRs HarvestLab 3000 Vaší farmě?  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz