efg-rapotin-bps-solarni-panely-1-scaled
size4-1662633293302-40-vyrobni-jednotka-biometan-kopie
size4-1662633292891-40-vyroba-biometan-rapotin

Jaká je budoucnost bioplynových stanic?

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) se za poslední dva roky zvýšil počet nových výroben biometanu v Evropě o rekordních 30 %. Evropa má v provozu již celkem 1 322 zařízení, ke splnění podmínek taxonomie EU to však zatím nestačí.    

Mapa EBA / GIE

Evropská unie si o oblasti biometanu vytyčila cíl vyrábět do roku 2030 smělých 35 miliard m3 tzv. zeleného plynu. Podle skupiny Energy financial group (EFG), která stojí za výstavbou první výrobny biometanu v České republice, by ke splnění podmínek bylo potřeba vybudovat přibližně 5 000 nových výroben biometanu. Je tedy potřeba začít co nejrychleji využívat potenciál této výrobní oblasti a mobilizovat udržitelné zdroje biomasy, především potravinové a kuchyňské odpady, které jsou dosud využívány ve velmi omezené míře. Jejich recyklace na energii přitom představuje jednu z vůbec nejekologičtějších a nejefektivnějších variant kombinované výroby elektřiny, tepla a plynu.

Ekonomické výhody biometanu

Jen v České republice je podle odhadů EFG na základě produkce biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny pro bioplynové stanice potenciál pro 66 takových výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu.

Řada provozovatelů stále preferuje kogenerační výrobu elektřiny a tepla, což se dosud odvíjelo především od ekonomické výhodnosti kogenerace proti produkci biometanu. Při stávající délce dvaceti let podpory výroby elektřiny z bioplynu je nicméně zřejmé, že do deseti let u většiny zdrojů skončí. Jakkoliv se tento časový horizont zdá daleko, je třeba začít už teď přemýšlet o budoucnosti bez provozní podpory.

Že je podnikání v energetice někdy jízdou na horské dráze, ve které není o dramatická překvapení nouze, se provozovatelé bioplynových stanic přesvědčili už mnohokrát. Za dobu provozování došlo několikrát ke změně pravidel hry a dá se očekávat, že se podobné situace budou opakovat. Je velmi těžké předvídat vývoj, trendy ale už zřejmé jsou.

Tématy budoucnosti bude ekonomická udržitelnost produkce elektřiny z bioplynu, přechod na produkci biometanu tam, kde jsou výrobny blízko VTL a čeká nás také zásadní přehodnocení substrátového mixu směrem k většími využití odpadů. Všechny tyto změny pravděpodobně vyvolají spoustu dalších výzev, které teď na první pohled nejsou vidět.

Využijte naši zkušenost

Ve výrobě biometanu z odpadů jsme byli v ČR první a dobře známe výzvy, které přináší. Nejsme pouze investory a provozovateli bioplynových stanic (EFG Rapotín BPS, EFG Vyškov BPS).

V rámci svých dceřiných projektů řídíme celý proces výroby energie od získání substrátu až po prodej energetických komodit. Zaměřujeme se na obchod s energií (elektřina, teplo, biometan) vyprodukovanou v našich vlastních zařízeních. Zajištujeme také rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na gastroodpad ve svozových lokalitách Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj.

Pokud začínáte přemýšlet o budoucnosti vaší bioplynové stanice, rádi s vámi prodiskutujeme možnosti, které v sektoru bioplynu vidíme. Nejbližší příležitostí pro setkání je letošní odborná konference v Třeboni.

Autor: Skupina EFG

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Jaká je budoucnost bioplynových stanic?  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz