Konference Bioplyn 2012

Datum: čtvrtek, 24. května 2012
Datum do: pátek, 25. května 2012
Místo: České Budějovice
WWW: http://www.gasinfo.cz/vzdelavani/bioplyn/

Mezinárodní konference BIOPLYN 2012 je určena všem zájemcům o informace z oblasti bioplynu, především pak provozovatelům bioplynových zařízení, výrobcům a dodavatelům technologií, projektantům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, výzkumným pracovníkům v oblasti bioplynu a v neposlední řadě zástupcům územní správy, do jejichž působnosti spadá povolování stavby a provozu bioplynových stanic a kontrola provozovaných zařízení.

Stěžejním tématem konference je podpora rozvoje bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Význam obnovitelných zdrojů energií a efektivnost využití paliv s vysokým přínosem pro ochranu životního prostředí (snižování emisí skleníkových plynů) je jedním z důvodů, proč zájem o bioplynová zařízení neustále stoupá. S tím souvisí i téma stále se rozšiřující oblasti upraveného bioplynu – biometanu – pro vtláčení do plynovodní sítě.

Související odkazy:

 

 

Konference Bioplyn 2012  |  Kalendář akcí  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz