trebonska-konference-potvrdila-historicky-rozmach-oboru

X. ročník konference 2010

Již podeváté se Třeboň stala místem dvoudenního setkání odborníků na bioplyn nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa a Slovenska. Letošního ročníku mezinárodní konference Výstavba a provoz bioplynových stanic, který se uskutečnil 15. a 16. října v atraktivním prostředí městských lázní Aurora, se zúčastnilo přes 180 zájemců o problematiku bioplynu. Účastníky konference přivítal starosta Třeboně Jan Váňa. Ten podobně jako další účastníci využil nabídky a v rámci doprovodného programu konference se svezl v automobilu na zemní plyn. „Úmyslně jsme letošní ročník věnovali netradičním, ale perspektivním formám využití bioplynu“, říká Miroslav Kajan, předseda České bioplynové asociace (dále jen CzBA). „Česká republika nyní zažívá velký rozmach výstavby bioplynových stanic. Chceme ukázat, že bioplyn má své místo nejenom v kombinované výrobě elektřiny a tepla, ale i v dopravě a v sítích pro zemní plyn,“, dodává Kajan. Dobrým příkladem komplexního využití bioplynu jsou právě lázně Aurora, které se rozhodly k úzké spolupráci s třeboňskou bioplynovou stanicí.

Konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“ byla zahájena blokem věnovaným aktuálním cílům a projektům České bioplynové asociace, která se jako národní technologická platforma rozhodla iniciovat a kvantifikovat strategické cíle oboru do roku 2020. „S ohledem na současný a předpokládaný trend oboru věříme, že bude reálné v roce 2020 provozovat v České republice sedm stovek stanic s instalovaným výkonem 500 MWh a roční výrobou 10 000 GWh energie“, řekl Jan Matějka, místopředseda CzBA. V dopolední části prvního dne konference se ještě účastníci mohli mimo jiné seznámit s možnostmi získání dotací pro výstavbu bioplynových stanic. Důležitou novinkou, kterou se podařilo pro příští rok prosadit, je podpora výroby bioplynu upraveného pro vtláčení do sítí zemního plynu. Čtvrteční odpolední program byl věnován netradičním formám využití bioplynu. Představeny byly např. rakouské a německé zkušenosti s upgradingem, tedy s úpravou a následným vtláčením bioplynu do sítě zemního plynu. Technické, legislativní a ekonomické aspekty úpravy bioplynu v kontextu českých podmínek představil Tomáš Voříšek ze společnosti SEVEn.

Na závěr prvního dne proběhla v rámci doprovodného programu exkurze na „starou“ a novou bioplynovou stanici v Třeboni. Stará stanice procházející zrovna rekonstrukcí je nejstarší funkční zemědělská bioplynová stanice v Evropě. Nová bioplynová stanice je nejenom v rámci České republiky unikátním zařízením. Využitím tepla v lázních Aurora dosahuje 70 % podíl využití primární energie bioplynu. U běžných stanic to je jenom kolem 50 %. Nová stanice a lázně Aurora jsou propojeny bioplynovodem. Doprovodný program nabídl také demonstraci autobusů, osobních a nákladních vozů na zemní plyn a prezentaci plnících technologií.

Pro účastníky konference byl navíc připraven workshop CzBA zaměřený na definování základních okruhů strategie výzkumu v oboru (tzv. Strategická výzkumná agenda). Páteční program zaměřený na intenzifikaci a řízení procesů výroby bioplynu zahájil Michal Dohányos z VŠCHT. Další příspěvky byly rozděleny mezi odborníky z Rakouska, Německa a České republiky, novinkou byl i významnější prostor pro prezentaci výsledků studentů a mladých vědců. Bioplyn je v České republice třetím nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem energie po vodních elektrárnách a biomase. V roce 2008 bylo v tuzemských bioplynových zařízeních vyrobeno téměř 270 GWh elektrické energie a instalovaný elektrický výkon přesáhl 71 MW.

Ke stažení:

  • Tisková zpráva (pdf)
  • Program konference (pdf)
  • Doprovodný program konference (pdf)
  • Fotogalerie konference (rar)
  • Fotogalerie doprovodný program (rar)
  • Fotogalerie workshop SVA (rar)

Další jubilejní ročník konference se uskuteční ve dnech 7. - 8. října 2010 a jedním z nosných témat budou substráty pro bioplynové stanice.

Zajímavé prezentace z letošní konference budeme postupně a po svolení jejich autorů zveřejňovat na našich webových stránkách.

X. ročník konference 2010  |  Konference - archiv  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz