IMG_0100
IMG_0113
IMG_4973
IMG_4989
IMG_4999
IMG_5019
IMG_5022

XII. ročník konference 2012

XII. ročník byl vyjímečný hned z několika důvodů. Kromě rekordního zájmu účastníků (více jak 250), kteří naplnili sál na hranici jeho kapacity, se podle očekávání vášnivě diskutovalo o dopadech novely zákona o podporovaných zdrojích.

Ta, spolu s aktuální ekonomickou situací, tvoří zřejmě rozhodující milník budoucího vývoje tohoto oboru. Hlavní pozornost tak byla směřována na čtvrteční dopolední program, jehož obsahem byly příspěvky přinášející různé pohledy na aktuální situaci v oboru, který v posledních měsících čelí kritice ze strany velkých průmyslových odběratelů energie kvůli zvyšujícímu se podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě elektrické energie.

Očekávaný příspěvek Energetického regulačního úřadu (ERÚ) předestřel nejvýznamnější změny v přístupu tohoto úřadu k obnovitelným zdrojům na základě nové legislativy. „Většina z těchto změn povede ke zpřísnění podmínek podpory a jejímu dalšímu snížení“, uvedl Martin Laštůvka, ředitel odboru podporovaných zdrojů ERÚ. Bezesporu jednou z nejvýznamnějších aktivit je provázání podpory na Národní akční plán pro OZE (NAP), který je právě aktualizován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Martin Laštůvka připustil, že tato vazba může způsobit to, že pro rok 2014 nebude podpora pro bioplyn díky rychlému rozvoji vůbec vypsána, neboť bude překročen limit daný tímto akčním plánem. „Pro rok 2013 budou stanoveny dvě úrovně podpory bioplynu, a to do 550 kW instalovaného elektrického výkonu a nad tuto kapacitu, přičemž podpora pro větší bioplynové stanice (BPS) oproti letošnímu roku výrazně poklesne minimálně v řádu stokorun na MWh“, dodal Laštůvka a připustil, že v roce 2013 bude navýšen příspěvek za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) pravděpodobně až na úroveň 500 Kč/MWh. Toto navýšení má přitom nahradit požadavek na minimální využití tepla, které se objevilo v cenovém rozhodnutí ERÚ pro letošní rok.

Na tuto situaci reagoval Tomáš Voříšek ze Střediska pro efektivní využívání energie, když shrnul dopady nového přístupu MPO a ERÚ: „Systém podpory motivuje investory k přednostnímu využívání pěstované biomasy a k minimalizaci investiční náročnosti technologií namísto efektivního využití primární energie vstupních surovin. Důsledná aplikace zákona, který požaduje, aby alespoň 30 % bioplynu pocházelo z jiné než cíleně pěstované biomasy, by přitom mohla vést ke zmenšení kapacit bioplynových stanic, jejich vyšší efektivitě a tím i k výrazným pozitivním vlivům. Odstranění požadavku na minimální využití tepla a jeho nahrazení motivačním prvkem v podobě vyššího příspěvku za KVET je sice rozumné a velmi vítané řešení, v praxi by ale bylo dobré jej doplnit jednoznačným seznamem, jaké způsoby využití tepla a v jaké míře budou přípustné.“

250 MW elektrického výkonu z bioplynových stanic bude na konci roku 2013 záviset z 90 % na biomase pěstované na orné půdě. Její energetický potenciál se však bez jasného tlaku předpisů na využití tepla bude zhodnocovat jen z 35 - 40 %, ačkoliv by to mohlo být až dvakrát více. Tomáš Voříšek doplňuje ještě nechtěný důsledek nové regulace odvětví: „Po roce 2013 hrozí, že ani sebelepší systém podpory snažící se o vyšší energetickou efektivnost nebude nutný. Nový NAP hodlá rámec pro bioplyn výrazně korigovat z důvodu celospolečenských úspor a může se stát, že od roku 2014 již žádné nové (a přitom právě ty efektivní) stanice nebudou mít na provozní podporu nárok, a proto nebudou ani stavěny.“

Výstavbě nových bioplynových stanic v České republice se daří, ročně na mapě přibývá v průměru padesát nových zařízení. V polovině roku 2012 eviduje Česká bioplynová asociace (CzBA) 342 bioplynových elektráren dosahujících instalovaného výkonu 245 MW. „Předpokládáme, že v letošním roce překročí naše odvětví hranici 1 TWh vyrobené elektrické energie za rok“, říká Miroslav Kajan, předseda CzBA. „Jak je patrné z reakce většiny účastníků konference, kteří mimochodem tvoří poměrně vyvážené spektrum provozovatelů, investorů, dodavatelů a výzkumníků, musí bioplyn v budoucnu plnit zejména roli efektivní odpadové koncovky produkující vyvážený a dostupný mix energie a nikoli jen pouhého finančního nástroje závislého na dotační politice,“ dodává Kajan.

Tradiční podzimní konference o bioplynu v Třeboni se během posledních deseti let staly největší odbornou událostí svého druhu v České republice. Letošní dvanáctý ročník zaznamenal rekordní účast, do konferenčního sálu třeboňských lázní Aurora se sjelo více jak 250 účastníků včetně hostů z Rakouska, Německa, Slovenska, Řecka a Bulharska. Akce se uskutečnila za podpory společností Amper Market, a.s., GE Money Bank, a.s. a za mediální podpory serveru www.tretiruka.cz

Ke stažení:

Partneři

       
 
Mediální partner
 
 

XII. ročník konference 2012  |  Konference - archiv  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz