PA080894
IMG_0814
PA080399
PA080826
PA090450
PA090908
PA080828
PA080847
PA080891

XV. ročník konference 2015

Patnáctý ročník největší bioplynové konference jako obvykle zaplnil sál třeboňských lázní Aurora. Většinu návštěvníků tvořili provozovatelé bioplynových stanic a dodavatelů různých technologií či služeb pro ně. Významně byly zastoupeny také univerzity, výzkumné instituce a především veřejná správa. Někteří zástupci významných úřadů státní správy konferenci obohatili o své příspěvky a názory.

Velmi očekávaná byla prezentace místopředsedy Energetického regulačního úřadu Martina Laštůvky, který přinesl poněkud lepší zprávy než v předchozích letech. Můžeme očekávat dlouhodobě koncipovanou dotaci na teplo z nově postavených menších bioplynových stanic, převzetí kontrolní činnosti Státní energetické inspekce ze strany ERÚ a další novinky, které zajistila novelizace energetické legislativy v tomto roce. Také zástupci ministerstev zemědělství a průmyslu a obchodu nastínili možnosti podpory, pro změnu investičního charakteru, v nových operačních programech.

Následovala řada odborných příspěvků, které postihovaly širokou oblast od technologických aspektů provozu, přes alternativy využití bioplynu a energií z něj, až po řešení bezpečnosti a poruch bioplynových stanic. Některé zkušenosti jsou velmi inspirující. Pro řadu návštěvníků byl zajímavý pohled přes hranice, kdy mohli vyslechnout rakouské zkušenosti a očekávání, kdy tamní bioplynové stanice se vyrovnávají se ztrátou provozní podpory. Nezbytnou a velmi oblíbenou součástí konference je samozřejmě večerní posezení, kdy byla obnovena a navázána řada kontaktů.

Na závěr konference byla pro zájemce uspořádána exkurze do Mikrobiologického ústavu - Centra Algatech v Třeboni, kde zájemci shlédli technologie kultivace a zpracování biomasy sladkovodních řas. Zajímavostí je také fakt, že konferenci krátce navštívil výkonný ředitel etiopské Zemědělské transformační agentury pana Khalida Bomba který se chtěl blíže obeznámit  s fungováním a výhodami bioplynových stanic , aby se mohl rozhodnout o investici a spolupráci s českými firmami.

Ke stažení:

 

 

XV. ročník konference 2015  |  Konference - archiv  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz