Mestverwerking Friesland - vysoce kvalitní sanitační hnůj s vysokou výtěžností plynu

Mestverwerking Fryslân BV je uznávanou společností na zpracování chlévské mrvy, procházející přes sanitační tunel při teplotě 70 st Celsia po dobu jedné hodiny. Produkt je vhodný jako odpad živočišného původu do bioplynové stanice či jako hnojivo. Pod číslem schválení NL 35931 společnost zpracovává hnůj podle EG nařízení 1069/2009.

Unikátní produkt biomasy od Mestverwerking Friesland BV je směs drůbežího hnoje a silné frakce prasečího / kravského hnoje z velkého počtu firem. Smícháním různých druhů organických hnojiv různého původu se vytvoří výrobek se stabilním složením a velkou biologickou rozmanitostí. Kromě standardního produktu dodává Mestverwerking Friesland BV i speciální směsi pro bioplynové stanice dle požadavků zákazníka.

Nasazení produktu biomasy od Mestverwerking Friesland BV má tyto specifické výhody:

  • vysoká výnosnost plynu
  • nízké náklady na tunu plynu
  • zlepšení biologie a tím stabilní výroba plynu
  • celoroční dodání produktu se stabilním složením

Více informací / analýzy:

Mestverwerking Fryslan BV - Broeklaan 21- 9113 AV Wouterswoude - Nederland

Váš kontakt pro Českou republiku:

Antoinet Krůtová van Driel:

T: 00420 604 984 162
E: antoinet@mestverwerkingfriesland.nl
W: www.mestverwerkingfriesland.nl/de

Mestverwerking Friesland - vysoce kvalitní sanitační hnůj s vysokou výtěžností plynu  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz