Prodeval_Ceres01

Nové technologie PRODEVAL - zkapalňování biometanu a CO2

PRODEVAL posiluje svojí pozici dodavatele jednotek pro čištění bioplynu na českém trhu. Koncem roku 2023 bude v ČR nainstalováno již 5 jednotek upgradingu, přičemž 2 projekty zahrnují také BioCNG plničku. Základem technologie upgradingu bioplynu na biometan je membránová separace, vtláčecí stanice pro plynárenskou soustavu a BioCNG plničky. V tomto roce rozšiřujeme nabídku o technologie pro zkapalňování CO2 a biometanu.

Technologie VCOOL®, určená pro zkapalňování CO2, zajišťuje nulové emise z výroby biometanu a poskytuje příležitost zvýšit příjmy provozovatele výrobny biometanu. Bioplyn obsahuje především metan (50 až 65 %) a oxid uhličitý (35 až 45 %). Po vyčištění bioplynu na biometan se do atmosféry vypouští zbytkový plyn (tzv. offgas), který obsahuje přibližně 99 % CO2 a 1 % CH4. Systém VCOOL® umožňuje zkapalnit tento CO2 a zároveň získat zbytkový metan, který lze vrátit do zařízení na čištění bioplynu. BioCO2 je možné dále zhodnotit jeho prodejem a využít například v průmyslu nebo potravinářství. V neposlední řadě má takové využití CO2 významný vliv na ISCC certifikaci – sníženou hodnotu CO2 ekvivalentu vyráběného biometanu, což znamená možnost vyšší prodejní ceny vyrobeného biometanu.

Druhou novinkou v produktové řadě je technologie pro zkapalňování biometanu VAL'NG. Tato technologie je vhodná pro BPS, které nemohou vyrobený biometan vtláčet do plynárenské soustavy. VAL'NG se skládá z čistící jednotky, která odstraňuje stopové množství oxid uhličitého a vody (jednotka snižuje CO2 až na hodnotu 50 ppm). Biometan je poté stlačen, ochlazen při kryogenním procesu a následně zkapalněn a uskladněn ve vertikálních nádržích, ze kterých je přečerpán do cisteren a odběratelem transportován do místa využití kdekoliv v Evropě. Výsledný produkt – BioLNG, je uplatnitelný v nákladní dopravě, vysoká poptávka je zejména v Německu.

PRODEVAL je francouzská společnost působící v plynárenském průmyslu více než 30 let. Od roku 2014 se intenzivně věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. PRODEVAL je výrobcem technologicky pokročilých jednotek pro výrobu biometanu, vtláčecích stanic pro plynárenskou soustavu, BioCNG a AgriGNV stanic pro dopravu a zkapalňovacích zařízení pro využití biometanu a CO2. V současnosti máme po celém světě v provozu přes 400 jednotek pro výrobu biometanu, společnost má více než 350 zaměstnanců a v roce 2022 dosáhla obrat 140 mil. eur. Hlavní sídlo společnosti je ve Francii, dceřiné společnosti působí v České republice, Itálii, Německu, Španělsku, Kanadě a USA.

Zdroj: PRODEVAL

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Nové technologie PRODEVAL - zkapalňování biometanu a CO2  |  Partneři konference 2023  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz