Aktuální cena biometanu

Dobrý den, jaká je aktuální výkupní cena vyčištěného bioplynu (biometanu) od provozovatelů zemědělských bioplynových stanic na našem trhu ? Děkuji.

Komentáře k článku

Jan Matějka, CzBA

Biometan není klasickou komoditou na volném trhu, kde by dala on-line sledovat cena. Většinou se navíc jedná o dlouhodobější kontrakty. Cena za biometan se skládá z ceny komodity (= zemní plyn) plus přirážka za zelenost. Tato přirážka se pohybuje mezi 0 – 110 EUR/MWh a její výše závisí na emisní stopě, tedy zejména na zpracovaných substrátech. Čím nižší emisní stopa (nejlépe negativní), tím vyšší cenu lze dostat. O prvogenerační biometan není velký zájem, o druhogenerační, který lze využít například i pro dopravu, naopak zájem bývá vyšší (má nízkou emisní stopu, vyrábí se z odpadů a odpadních substrátů).

pondělí, 17. dubna 2023
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Aktuální cena biometanu  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz