Doba zdržení

Jak se vypočítá doba zdržení ve fermentorech daného objemu, pro mix substrátů různé vlhkosti, např. 30 tun kukuř. siláže o sušině 32%, 20 tun travní sil. os suš. 35% a 10 tun kejdy prasat o sušině 5%. Je nějaká minimální, optimální a maximální doba zdržení?

Komentáře k článku

Redakce

Při návrhu fermentačního reaktoru je především nutné rozlišit dobu hydraulického zdržení a dobu zdržení pevných (suspendovaných) látek. V případě bioplynových stanic je nejčastěji diskutována doba hydraulického zdržení HRT (hydraulic retention time). HRT = VTOT/VOUT HRT – hydraulická doba zdržení VTOT – celkový aktivní objem fermentačního reaktoru VOUT – objem vystupující z fermentačního reaktoru za jednotku času (objemový průtok) Z výše uvedeného je zřejmé, že hydraulická doba zdržení není závislá na objemech a množstvích substrátů vstupujících do fermentačního reaktoru, ale pouze na podílu celkového objemu reaktoru a výstupního proudu digestátu.

pátek, 14. prosince 2018
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Doba zdržení  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz