mikroprvky

Proč a jaké mikroprvky, případně v jaké koncentraci a kdy se musí přidávat do fermentorů. Proč se přidává “soda”?

Komentáře k článku

Redakce

Potřeba mikroprvků v procesu AD je především důsledkem přítomnosti methanogenů, které jako vývojově nejstarší organizmy na zemi mají ve srovnání s ostatními živými organizmy značně odlišné nutriční potřeby. Charakteristická je především vyšší potřeba kovů, které jiné organizmy, včetně rostlin, obsahují jen ve velmi malém množství. Ve výsledku je pak nutné tyto specifické stopové prvky dodávat v podobě minerálních koncentrátů. Mezi tyto prvky patří především následující: Fe, Mn, Mo, Se, Cu, Co, Ni, Zn, W. V prosu AD se však využívá celá řada dalších anorganických aditiv. Tyto slouží především k úpravě pH, nebo k úpravě pufrační kapacity. Zvýšení alkality (nárůst pH) při současném zvýšení hydrogenkarbonátové pufrační kapacity je možné dosáhnout právě přídavkem relativně lehce dostupné sody.

pátek, 14. prosince 2018
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
mikroprvky  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz