Možnost likvidace pilin

Dobrý den Je možné využít k spalování v bioplynové stanici piliny z výroby palivového dřeva?Jedná se o piliny s příměsí kůry a drobnými kousky dřeva

Komentáře k článku

Jan Matějka, CzBA

Piliny nejsou dobrou vstupní surovinou pro bioplynovou stanici, pro jejich zpracování je potřeba využívat ve větším množství enzymy, navíc jejich mechanické vlastnosti komplikují provoz bioplynové technologie.

sobota, 15. dubna 2023
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Možnost likvidace pilin  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz