optimální pH

AD je soubor činností více druhů mikroorganismů s různými “nároky” mimo jiné i na pH. Proč se uvádí jako optimální pH např.7,5 – 8,2 a co se děje z hlediska produkce a složení bioplynu když se zvyšuje resp. klesá pH pod optim. rozsah?

Komentáře k článku

Redakce

Základem AD je symbióza řady velmi rozdílných druhů mikroorganismů ve velmi komplexním systému provázaných chemických reakcí. Mezi ně patří i hydrolýza a methanogeneze. Právě tyto dva soubory chemických reakcí vyžadují výrazně odlišné pH. Hydrolýza nízké pH (již od pH = 5), zatímco methanogeneze prakticky neprobíhá pod hodnotami pH < 6.2. Doporučované rozmezí pH je tak kompromisem, který zajišťuje uspokojivé reakční podmínky pro všechny složky mikrobiálního konsorcia. Pokles pH je pak charakteristický poklesem obsahu methanu v bioplynu, za současného zvýšení koncentrace vodíku. Zvýšení pH je pak charakteristické zvýšením koncentrace methanu v bioplynu za současného snížení koncentrace vodíku, běžně pod meze detekce.

pátek, 14. prosince 2018
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
optimální pH  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz