Spotřeba energie

Jakou má bioplynová stanice vlastní spotřebu elektrické a tepelné energie?

Komentáře k článku

CzBA

Vlastní spotřeba elektrické energie se u BPS v základu pohybuje mezi 5 – 9 %. Samozřejmě jsou situace, kdy může dosáhnout až 100 % - například když BPS nepracuje na plný výkon, ale spotřeba na provoz je vysoká. U tepla je jeho potřeba dána tepelnými ztrátami a teplem potřebným na ohřev dávkovaných substrátů na provozní teplotu. U substrátů s relativně malým výtěžkem plynu (např. kejda) tak může být vlastní spotřeba tepla až 70 %, u kukuřice kolem 25 %. Kolísá samozřejmě v průběhu roku, v létě je prakticky nulová. Spotřebu tepla na ohřev substrátů je možné spočítat, tepelné ztráty způsobené technologií by měl sdělit její dodavatel.

čtvrtek, 23. května 2019
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Spotřeba energie  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz