suchá fermentace

Proč je tak málo rozšířená suchá fermentace v porovnání se suspenzní i přes mnoho deklarovaných výhod?

Komentáře k článku

Redakce

Suchá fermentace skutečně reprezentuje technicky velmi zajímavý koncept, který přináší řadu výhod. Mezi tyto výhody patří především absence míchání a v návaznosti nulová vlastní spotřeba na míchání a čerpání suspenze. Díky tomu je možné zpracovávat velmi heterogenní materiály, které mohou obsahovat nejrůznější balast. Toto představuje dramatickou výhodu při zpracování biologicky rozložitelného odpadu, kde je možné nalézt nejrůznější předměty (větve, květináče, cihly, nářadí, pneumatiky, apd.). Při zpracování cíleně pěstované biomasy však tato robustnost nepřináší výrazné výhody a v provozu se projevují především slabé stránky suché fermentace, mezi které patří především nehomogenita a sní spojený nerovnoměrný prostup tepla, nerovnoměrná rychlost fermentace a v důsledky nižší měrný výnos bioplynu při stejné době zdržení.

pátek, 14. prosince 2018
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
suchá fermentace   |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz