Teplotní spád KGJ

Dobrý den, zajímalo by mě, co znamená teplotní spád uvedený u KGJ 90/70 °C? Je to teoreticky možný teplotní rozdíl mezi výstupem a vstupem chladící vody do KGJ, který ale v praxi v podstatě neexistuje? Kdybych chtěl stanovit množství využitelného tepla produkovaného KGJ měl bych vycházet z údaje stanoveného výrobcem 90/70 °C nebo je nutné přeměřit skutečné teploty (výstupní souhlasí, ale vstupní je určitě vyšší než 70 °C a mění se podle venkovní teploty). Děkuji

Komentáře k článku

CzBA

Teplotní spád 90/70 °C je doporučený teplotní rozdíl v chladícím okruhu, na který je KGJ konstrukčně dimenzována. Vynásobením tohoto rozdílu průtokem a tepelnou kapacitou chladícího media získáme množství disponibilního tepla, které může být předané teoreticky. Prakticky je třeba tento potenciál počítat z naměřených hodnot. Uvedený rozsah teplot také říká, jaký interval je pro chod motoru vzhledem k účinnosti, opotřebení atd. optimální (podobně např. u auta, kdy při nízké teplotě dochází k vyšší spotřebě paliva, protože olej je ztuhlý a klade vyšší odpor a podobně). Při překročení horní meze by motor měl zvýšit průtok oběhového čerpadla, naopak snižuje průtok při nedosažení spodní meze. Horní limit je důležitější, aby voda nezačala vařit a vytvářet bubliny páry, čímž mohou vzniknout rázy v topné/chladící soustavě. Proto se přidává druhý stupeň ochrany v podobě automatického snižování výkonu motoru omezením přívodu paliva.

pátek, 1. března 2019
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Teplotní spád KGJ  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz