Vztah vyrobené elektřiny a tepla v kogenerační jednotce

Zajímalo by mě, jestli je nějaký obecný vztah mezi vyrobenou elektřinou a vyrobeným teplem v kogenerační jednotce. Je možné z Vaší zkušenosti nebo z nějakých dostupných podkladů říci, že například 1 kWh vyrobené elektřiny odpovídá 1 kWh vyrobeného tepla? Jde mi o to, jestli je možné spočítat z vyrobené elektřiny také množství vyrobeného tepla (veškerého, nejen využitého). Příklad: Pokud vím, že v jednom měsíci kogenerační jednotka vyrobila 500MWh elektrické energie a z technického listu kogenerační jednotky vím, že účinnost výroby elektrické energie je 43% a tepelné energie 40%, je možné (samozřejmě přibližně) zjistit množství vyrobeného tepla? Tj. například trojčlenkou vypočtu že 500MWh elektřiny je 43%, celkem energie z bioplynu je 100% = cca 1163 MWh, z toho 40% je cca 465 MWh tepla. Zbytek jsou nějaké technologické ztráty – 17%. Je to vůbec teoreticky a technicky možné? Je mi jasné, že reálně ta čísla neodpovídají těm technickým listům, ale v ideálním případě by to tak bylo, nebo je vztah mezi energií z bioplynu na vstupu a teplem a elektřinou na výstupu jiný? Děkuji za odpověď

Komentáře k článku

CzBA

Velmi zjednodušeně se dá říci, že využití energie v kogenerační jednotce (KGJ) je rozděleno na 40 % elektřina, 40 % teplo a 20 % ztráty. U větších a modernějších strojů se dá dosáhnout i lepšího poměru, např. 42 : 44 : 14. Ale jsou i opačné (méně efektivní) případy a podle velikosti a kvality stroje se účinnost většinou pohybuje v rozmezí 37 – 43 % u elektřiny, 36 – 45 % u tepla a zbytek jsou ztráty. Pro globální odhady bilance energie z BPS v celé republice je však postačující a vhodný uvedený poměr 40 : 40 : 20. Jinou věcí je skutečnost, že BPS, které existují, byly projektovány ve velké většině jen k výrobě elektřiny (to byl státní cíl a věc veřejné podpory), a proto většina tepla bez užitku uniká chlazením. Nižší desítky projektů měly využití tepla od začátku, v posledních letech se připojují další BPS, a to v návaznosti na ceny tepla, kdy se implementace vyvedení tepla pro ostatní spotřebitele vyplatí (např. výstavba teplovodu po obci).

pátek, 2. prosince 2022
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Vztah vyrobené elektřiny a tepla v kogenerační jednotce  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz