alfa_1

Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu

Cílem tohoto výzkumného projektu, který realizují členové České bioplynové asociace, je získání funkčního vzorku a následně užitného vzoru malého zařízení, které je schopno efektivně čistit bioplyn jako palivo pro pohon zemědělské, manipulační a dopravní techniky.

Výsledkem projektu bude jednoznačné posouzení technologických principů čištění bioplynu na biometan z hlediska možností: - miniaturizace, - zjednodušení a efektivity, - ekonomiky. Přitom bude posouzena také optimální míra čištění bioplynu pro pohon zemědělské a dopravní techniky tak, aby byla zachována přiměřená účinnost motorů, minimalizováno poškození motoru, potřeba jeho údržby, spotřeba biopaliva a nutnost spotřebovávat zároveň běžné palivo (naftu) a jeho spotřebu.

 

Další informace o projektu:

 • Úplný název projektu: "Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství"
 • Číslo projektu: TA3-0421
 • Program: Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, ALFA - 3. výzva
 • Příjemce projektu: ECO trend s.r.o. (www.ecotrend.cz)
 • Spolupříjemce projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Celkové náklady projektu: 11 881 tis. Kč
 • Doba řešení projektu: 01/2013 - 12/2016

Projekt "Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství" je řešen s finanční podporou TA ČR. 

Výsledky projektu zde.

           

 

 

Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz