Síť REGATRACE je oficiálně spuštěna

Nedílnou součástí projektu REGATRACE je spolupráce. Vzhledem k tomu, že jeho cílem je vytvořit účinný obchodní systém prostřednictvím záruk původu, mělo by vytvoření společného evropského trhu s biometanem vycházet ze společného porozumění. V této souvislosti byla oficiálně spuštěna síť REGATRACE.

V rámci této sítě partneři pravidelně sdílejí informace o společných tématech týkajících se dokumentace, sledování a přeshraničního obchodování s obnovitelnými plyny, včetně legislativního vývoje, jako je návrh RED II a Unijní databáze. Po celou dobu je zvláštní důraz kladen na organizace zapojené do certifikace a dokumentace obnovitelných plynů prostřednictvím certifikačních systémů, záruk původu nebo evropských systémů. Síť zároveň nabízí prostor pro výměnu nápadů nad rámec stávajících typů certifikátů nebo platforem.

Úvodní fáze spuštění sítě byla dokončena během 3. setkání sítě REGATRACE dne 24. září 2021 a v současné době zahrnuje následující členy:

 • Amber Grid (Litva)
 • AIB – Association of Issuing Bodies (Evropa)
 • AGCS Gas Clearing & Settlement AG (Rakousko)
 • EBA – European Biogas Association (Evropa)
 • Energigas (Švédsko)
 • Energinet (Dánsko)
 • ERGaR – European Renewable Gas Registry aisbl (Evropa)
 • NEN – Royal Netherlands Standardization Institute (Nizozemsko)
 • REDCert (Německo)
 • REAL – Renewable Gas Assurance Limited (UK)
 • SPP Distribucia (Slovensko)
 • UPEBI – Unia Producentów a Pracodawców Przemysłu Biogazowego (Polsko)
 • VSG – Verband der Schweizerischen Gasindustrie (Švýcarsko)

Síť REGATRACE byla oficiálně spuštěna a noví partneři jsou vždy vítáni. To zahrnuje organizace a instituce odpovědné za dokumentaci a sledování obnovitelného plynu. Konkrétně se to týká:

 • Organizace přijaté jako orgán vydávající ZP prostřednictvím vládního mandátu (podle článku 19 směrnice RED) nebo organizace, které budou vydávajícím orgánem
 • Organizace dokumentující informace a údaje o přeshraničních převodech vlastnických práv obnovitelného plynu a zásilek obnovitelného plynu pro dobrovolné nebo povinné/ regulované účely, jakož i pro udržitelné kvóty biopaliv
 • Registry obnovitelných plynů/ biometanu
 • PPS, PDS a Koordinátor bilanční skupiny
 • Sdružení zastupující výrobce, obchodníky a/ nebo spotřebitele certifikátů obnovitelného plynu
 • Národní nebo regionální energetické agentury, národní úřady a/ nebo bioplynové organizace, které zřídily nebo jsou v procesu zřizování vydávajících orgánů pro obnovitelné plyny
 • Dobrovolné, vnitrostátní nebo evropské programy zapojené do ověřování a dokumentace obnovitelných plynů.

Jak se projekt REGATRACE vyvíjí, těšíme se na výměnu nápadů a spolupráci mezi partnery sítě!

 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Síť REGATRACE je oficiálně spuštěna | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz