Vibrodiagnostika v praxi

Vibrace mohou být nízké a strojní zařízení bude pracovat spolehlivě dlouhou dobu. Mohou být ale i zvýšené a snižovat životnost částí stroje (ložiska, armatury, potrubní rozvody,…). A pokud se neodstraní příčina, mohou se vibrace vašeho zařízení změnit ve vysoké a způsobit velmi vážná poškození vedoucí až k havárii (trhliny v nosné konstrukci či prasklé šrouby). Odhalit příčinu vibrací strojů nebývá jednoduché, ale Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ví jak na to.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Jsme společnost se 115letou tradicí výzkumu ve strojírenství. V současnosti se zabýváme i materiálovou diagnostikou, fraktografií, chemickými rozbory olejů, žárovými nástřiky, nitridací, kalibrací délky, úhlu, momentových klíčů, vibrometrů a snímačů vibrací, atd.

Webové stránky VZÚ Plzeň

V minulosti jsme navštívili několik bioplynových stanic s problémy způsobenými vysokými vibracemi a příčiny vibrací jsme úspěšně identifikovali. Srozumitelnost výstupů vibradiagnostických metod je někdy pro laika nízká, ale to se s novými techologiemi rychle mění. Pro rychlé nalezení zdrojů hluku lze využít akustickou kameru s integrovaným displayem a pro srozumitelné zobrazení vibrací stroje máme k dispozici vibrační kameru. Výsledky obou metod jsou dostupné přímo na místě měření.

   

Začněme vibracemi. V současné době používáme pro analýzu vibrací, mimo jiné, vibrační kameru, jejíž software je schopen určit velikost vibrací v celé zaznamenané scéně. Ale nejen to! Software umí zesílit vibrace v zaznamenaném videu tak, že přímo před vašima očima se bude vibrující nosník ohýbat, rám stroje zkrucovat a přímo na obrazovce uvidíte i vibrace rotoru či jeho torzní kmity.

Rozdíl mezi měřením vibrací snímačem vibrací a touto kamerou je podobný rozdílu mezi prohlídkou výrobních výkresů vozu Ferrari a jízdou v něm.

Vibrační kamery s řídícím počítačem

Tak například na tomto videu jsou zesílené vibrace čerpadla v pozadí scény a pohonného motoru v popředí.

Nalézt v potrubním systému místa s nejvyššími vibracemi bývá problém. Některé části potrubí mohou být špatně přístupné, horké nebo příliš vysoko. S pomocí zesíleného výstupu vibrační kamery je úloha relativně jednoduchá - viz následující video. 

Nedostatečně tuhé kotvení stroje lze někdy odhalit i „rukou“, ale která část je tím klíčovým bodem pro zvýšení tuhosti nebo zda je poškozen i základ pod strojem, to už tak jednoduché není. Pokud se ovšem na situaci podíváme vibrační kamerou, úkol se významně zjednoduší.

Posoudit chování spojky za provozu je dalším z relativně náročných úkolů, který je ale možné zjednodušit a případné problémy odhalit „jedním pohledem“.

Dalším zajímavým zařízením, je akustická kamera. Tento přenosný přístroj slouží k rychlé lokalizaci a identifikaci zdrojů hluku, které jsou často spojeny i s vysokými vibracemi. Lze vyhledat zdroje zvuku v reálném čase a okamžitě zobrazit výsledky měření na obrazovce přístroje. Kamera je vhodná pro určení zdrojů hluku v nepřístupných či nepřehledných prostředích. Typickými závadami bývají uvolněné plechy, netěsnosti, poškozená ložiska, či zkraty elektrických zařízení. To vše se dá zachytit během jediné pochůzky. 

Strojovna elektrárny s barevnou mapou největších zdrojů hluku

Identifikace míst úniku hluku z kompresorové stanice

Zdrojem hluku mohou být úniky médií

Příklady využití akustické kamery k detekci úniků tlakového vzduchu a lokalizaci zdrojů hluku najdete v následujících videích:

Nalezení míst úniků tlakového vzduchu

Identifikace zdrojů hluku 

Naším cílem je prodloužit životnost strojů, případně nabídnout řešení problémů s vysokými vibracemi a hlukem. Zkuste s námi konzultovat své problémy s provozem vašich agregátů.

Věříme, že vám dokážeme pomoci.

Ing. Zdeněk Kubín Ph.D.
odbor Hluk a vibrace
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
tel.: +420 737 273 730
e-mail: kubin@vzuplzen.cz

 

 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Vibrodiagnostika v praxi  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz