biogas-xsplit-on-site--vgs7568

Vogelsang představuje přelomové vřetenové čerpadlo HiCone® a inovativní separátor XSplit®

Veškeré technické vybavení bioplynových stanic musí být pro zajištění hospodárného provozu spolehlivé a efektivní. Výkon a účinnost bioplynové stanice závisí na výkonnosti jednotlivých komponentů. S využitím dlouholetých zkušeností a poznatků našeho výzkumného oddělení vyvíjíme vysoce funkční stroje a systémy, které zajišťují bezporuchový a hospodárný provoz v dlouhodobém horizontu. Provozovatelé bioplynových stanic z celého světa se naučili důvěřovat strojům Vogelsang díky jejich inovativnosti, vysoké kvalitě a spolehlivosti.

Čerpadla pro dopravu digestátu, kejdy a biosuspenzí na bioplynových stanicích musí být spolehlivá a mimořádně odolná. Dlouhodobý výpadek čerpadla může v extrémním případě vést až k odstavení celé BPS. Média obsahující abrazivní a vláknité látky kladou vysoké nároky na robustnost a výkonnost čerpací techniky. Volba vhodného čerpadla zaručí, že budou čerpací úlohy probíhat spolehlivě a předejde se tak poruchám a poškození navazující technologie.

Jako vynálezce čerpadla s rotačními písty potaženými elastomerem, macerátoru RotaCut s integrovaným odlučovačem cizích těles a mnoha dalších strojů a zařízení pro hospodárnou výrobu bioplynu a využití digestátu je přirozené, že se společnost Vogelsang zaměřila také na optimalizaci pracovního principu vřetenových čerpadel s použitím kuželového rotoru a statoru, který má také odpovídající kuželový průřez. Průlom jsme učinili již představením konceptu rychlé výměny opotřebitelných dílů čerpadel řady CC. S naší novou řadou HiCone® přichází ta pravá “revoluce v čerpání”.

Více o vřetenovém čerpadlu HiCone® (pdf)

Pokud v důsledku provozního opotřebení vznikne mezera mezi rotorem a statorem vřetenového čerpadla, klesá průtok. Zatímco u běžných vřetenových čerpadel s excentrickým rotorem to často znamená náhlý drastický pokles výkonu čerpadla a nutnost výměny rotoru a statoru, HiCone® to řeší axiálním přenastavením polohy rotoru. Kuželovitý tvar zajišťuje eliminaci mezery, v důsledku čehož se čerpadlo vrátí zpět do původního stavu a čerpací výkon se vrátí na 100 %. Namísto nákladné a časově náročné výměny dílů je k dispozici rychlé a snadné seřízení – bez přerušení provozu.

Díky chytrému seřizovacímu mechanismu lze rotor a stator vzájemně optimálně polohovat dle aktuálních provozních parametrů jako je tlak, teplota a viskozita. Výsledkem je nižší spotřeba energie, což vede k úsporám a vyšší efektivitě. Současně se snižuje i opotřebení. Energii šetří i automatická spouštěcí sekvence. Důmyslné umístění rotoru a statoru vůči sobě při spuštění zajistí, že mezi nimi dochází jen k minimálnímu sevření. To znamená, že k rozběhu čerpadla stačí menší motor než u běžných vřetenových čerpadel, což snižuje potřebu energie při spouštění čerpadla na minimum. Tím se zvyšuje energetická účinnost a snižují se náklady na výkonovou elektroniku. Výsledkem jsou opět nižší náklady pro uživatele. Proces spouštění je plně automatický bez nutnosti dalšího externího řízení. Vzájemnou polohu rotoru a statoru lze po celou dobu životnosti nastavit stisknutím tlačítka nebo kliknutím myši z řídící místnosti.

Více o separátoru XSplit® (pdf)

Aktuální stav opotřebení čerpacích prvků je možné monitorovat v reálném čase. Pokud je nutný servisní zásah, lze jej předem naplánovat. I u čerpadel HiCone® se při výměně dílů využívá osvědčený princip QuickService - vyklápěcí mechanismus umožňující rychlou a snadnou výměnu čerpacích prvků bez nutnosti demontáže z potrubního systému. V několika jednoduchých krocích lze vyjmout a vyměnit stator a rotor jako kompletní jednotku – v případě potřeby včetně kardanového hřídele.

Zdroj: Vogelsang

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Vogelsang představuje přelomové vřetenové čerpadlo HiCone® a inovativní separátor XSplit®  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz