Výstavba a provoz bioplynových stanic 2011

ČOV spol. s r.o. ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací si Vám dovoluje avizovat konání XI. ročníku největší odborné konference o bioplynu v České republice „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, která se uskuteční ve dnech 13. – 14. října 2011 v konferenčním sále lázní Aurora v Třeboni. 

Konference v Třeboni, věnované problematice bioplynu, se staly jednou z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších akcí svého druhu v České republice. Dokazuje to velký zájem o konferenci z řad přednášejících a účastníků, a to i zahraničních. Minulého, již X. ročníku se zúčastnilo více než 180 lidí.

Na rozdíl od firemních seminářů propagujících hlavně určitou technologii je důležitým atributem těchto konferencí jejich obsahová nezávislost, umožňující objektivně prezentovat aktuální otázky výroby a využití bioplynu. Program koresponduje se Strategickou výzkumnou agendou oboru bioplyn.

Nosná témata letošního ročníku:

 • novela energetického zákona a zákona o obnovitelných zdrojích energie
 • skladování a aplikaci digestátu
 • legislativa v pěstování rostlinné biomasy používané pro bioplynové stanice
 • regulace provozu bioplynových stanic
 • oblast efektivního využití bioplynu
 • provoz a servis kogeneračních jednotek
 • příklady realizace zajímavých projektů v oblasti bioplynu 

Konference je určena pro:

 • investory, projektanty a provozovatele bioplynových stanic 
 • pracovníky státních orgánů
 • pracovníky regionální a místní správy
 • vysoké školy a výzkumné ústavy
 • poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Registrace na konference uzavřena z kapacitních důvodů

Ke stažení:

Výstavba a provoz bioplynových stanic 2011 | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz