Vše o členství

Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky na základě přijetí představenstvem asociace, a to dnem tohoto přijetí. Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění asociace, volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů asociace. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům asociace poskytovány na akcích pořádaných asociací, a na informace poskytované členům asociace.

Rychlé odkazy:

Každý člen je povinen platit členské příspěvky. Roční členský příspěvek činí u nepodnikající fyzické osoby 500 Kč, u právnických osob a podnikatelů je stanoven představenstvem na základě jejich kategorizace. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně do 31.3. běžného roku. Nezaplacením členského příspěvku členství zaniká.

Více informací o platbě členského příspěvku

Každý člen je rovněž povinen účastnit se jednání orgánů asociace, do nichž byl zvolen, nebo na základě svého svolení jmenován a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy asociace ani její dobré jméno. Při porušeni těchto povinnosti je valné shromáždění oprávněno člena vyloučit. Pokud svým jednáním způsobí člen škodu jinému členovi nebo členům asociace, je povinen tuto škodu nahradit.

Další odkazy:

 

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ČLENY

DALŠÍ ČLEN další
 

Amper Market, a.s.

Obchod s elektřinou

PODROBNOSTI

ALPIQ ENERGY SE

Společnost Alpiq je předním švýcarským dodavatelem elektřiny a energetických služeb se zaměřením na Evropu. Společnost působí v oblasti výroby elektřiny, jakož i v oblasti obchodování s energiemi a jejich prodeje.

PODROBNOSTI

ACWA Power Beatona BioEnergie s.r.o.

Bezpečná a ekologická konverze odpadů na energii

PODROBNOSTI

ASEKO spol. s r.o.

Český výrobce analyzátorů pro bioplyn

PODROBNOSTI

DMT-Environmental Technology

DMT Environmental Technology is your specialist and market leader in biogas upgrading using membrane technology.

PODROBNOSTI

ECO trend s.r.o.

ECO trend s.r.o. je poradenskou, výzkumnou, vzdělávací a projektovou společností plně vybavenou potřebnými prostory i technikou.

PODROBNOSTI

GB ENERGY HOLDING s.r.o.

Výroba elektřiny z odpadního tepla a využití odpadního tepla

PODROBNOSTI

MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která nabízí technologické řešení separace a čištění bioplynu membránovými technologiemi.

PODROBNOSTI

miniBPS s.r.o.

miniBPS - vše na plný výkon

PODROBNOSTI

NovaEnergo s.r.o.

NovaEnergo s.r.o. je poradenskou společností, která ze zabývá komplexní poradenskou činností související s výstavbou a provozem bioplynových stanic.

PODROBNOSTI

NRG flex, s.r.o.

Využitie odpadného tepla z BPS

PODROBNOSTI

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Parker Hannifin je přední světový výrobce a dodavatel technologií pohonů a systémů pro řízení pohybu.

PODROBNOSTI

PipePlast-SaniTop s. r. o.

Velkoobchod s plastovými potrubními systémy pro teplovody, inženýrské sítě a vnitřní odpadní systémy.

PODROBNOSTI

SINENERGO, Ing. Milan Šinkora, PhD.

Dodavatel náhradních dílů a materiálu pro kogenerační jednotky a technologii bioplynových stanic.

PODROBNOSTI

Radek Koch

BPS Stonava 1,4 MW

PODROBNOSTI

Rudolf Haluza

Dodavatel náhradní dílů pro Vaše motory.

PODROBNOSTI

RATAJ a.s.

RATAJ a.s. je český výrobce bezosých spirálových dopravníků, šnekových dopravníků, BIG-BAG stanic a příslušenství.

PODROBNOSTI

TerbaCom s.r.o.

Zelená elektřina ze skládek

PODROBNOSTI

Výrobně obchodní družstvo Kadov

VOD Kadov

PODROBNOSTI

ZP Mikulčice a.s.

ZP Mikulčice a.s. obhospodařuje 1535 ha půdy a zabezpečuje produkci rostlinné i živočišné výroby zpracovává a nakupuje ovoce a zeleninu pro vlastní zpracovatelskou linku.

PODROBNOSTI
 

Newsletter

Inzerce