gfx-baner-np1-1

Mezinárodní projekt BiogasAction přinesl konkrétní výsledky

středa, 19. prosince 2018

Projekt BiogasAction podpořený programem Horizon 2020 se zabýval propagací úspěšných příkladů rozvoje bioplynu ve vybraných evropských regionech, zpřístupněním ověřených podpůrných nástrojů a strategií a odstraňování netechnických překážek výroby bioplynu ze zemědělských odpadů. 

Hlavní ambicí projektu bylo podpoření rychlého rozvoje evropského bioplynového a biometanového sektoru a tím přispět k plnění cílů EU 2020.

Konkrétní výstupy projektu jsou publikovány zde

Mezinárodní projekt BiogasAction přinesl konkrétní výsledky  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz