budova

Odborné vzdělávání na VŠCHT

úterý, 13. září 2016

Nedílnou součásti výukového programu Ústavu plynárenství, koksochemie ochrany ovzduší VŠCHT Praha v oboru plynárenství je i realizace kursů Celoživotního vzdělávání (dříve PGS). O jejich úspěšnosti a prospěšnosti hovoří jak počet dosavadních běhů a absolventů, tak mimořádný zájem posluchačů o účast v těchto kursech.

V návaznosti na žádosti představitelů řady plynárenských organizací, ČPS i samotných pracovníků, které souvisí s ohlasem na poslední běhy celoživotního vzdělávání, připravil ústav pro vysokoškolsky kvalifikované pracovníky angažující se v plynárenském oboru 19. běh kurzu celoživotního vzdělávání.

Otevření kurzu se předpokládá v září 2016, a to podle počtu přihlášených posluchačů, přičemž předpokládáme, že jejich minimální počet bude cca 30. Přednášky budou organizovány ve výukovém středisku VŠCHT v Praze v areálu kolejí v Jižním městě. Cena čtyřsemestrálního kurzu v avizovaném rozsahu pro jednoho posluchače se nemění a činí dle současných propočtů 35 500,- Kč (DPH se neplatí).

Více k náplni kursu a kontakt se dozvíte zde.

Odborné vzdělávání na VŠCHT  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz