biogas

Pozvánka na konferenci Bioplyn 2012

úterý, 24. dubna 2012

Bioplyn je jeden z nejvíce se rozšiřujících sektorů obnovitelných zdrojů energie. Tomu odpovídá rostoucí pozornost věnovaná této oblasti státní i územní správou, ale narůstá také zájem podnikatelských subjektů, výrobců technologie a provozovatelů bioplynových stanic.

Bioplynové stanice zpracovávají vedlejší zemědělské produkty i průmyslové a komunální bioodpady. Jedná se o stanice zemědělské provozované zemědělskými podniky, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, jejichž provozovateli jsou města i průmyslové podniky. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů.

První konference  BIOPLYN (pořádaná GAS s.r.o. v r. 2005) byla užitečným setkáním odborníků, kteří předvídali dnešní a jistě i budoucí vývoj. 

Program konference BIOPLYN 2012 v Českých Budějovicích (24. a 25. května 2012) zcela odpovídá narůstajícímu významu využití bioplynu v energetických strategiích v celé Evropě. 

Další rozvoj budování bioplynových stanic je dále závislý na „ dobrém jménu“ tohoto relativně mladého energetického odvětví. Proto se konference zúčastňují také představitelé „inspekčního odvětví“, aby vnesli zásadní pohledy na požadavky kladené na investory již ve stádiu prvních záměrů budovat BPS. 

Více o konferenci Bioplyn 2012

Pozvánka na konferenci Bioplyn 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz